"СОД Царевец" ЕООД е динамично развиваща се българска частна компания. Дружеството е специализирано в централизирана охрана, системи за контрол на достъп и предаване на данни, както и инженерингови услуги, свързани с тях: проектиране, доставка и изграждане на системи за сигурност, пожаро-известителни и пожаро-гасителни системи, системи за видеонаблюдение.

За да поддържа нивото на професионализъм в обслужаването и грижата за клиента “СОД - ЦАРЕВЕЦ“ ЕООД внедри в своята организационна структура и работни процеси международния стандарт за управление на качеството ISO 9001-2000, за което има издаден сертификат N: 226775.

Системата обхваща всички дейности на фирмата, което е гаранция за ефективната организация на работа и качеството на предлаганите услуги.

Сигнално-охранителна дейност

повече

Пожароизвестителни системи

повече

Системи за видеонаблюдение

повече

GPS проследяване

повече