За нас


“СОД Царевец” ЕООД е динамично развиваща се българска частна компания. Дружеството е специализирано в централизирана охрана, системи за контрол на достъп и предаване на данни, както и инженерингови услуги, свързани с тях: проектиране, доставка и изграждане на системи за сигурност, пожароизвестителни и пожарогасителни системи, системи за видеонаблюдение. За да поддържа нивото на професионализъм в обслужаването и грижата за клиента “СОД ЦАРЕВЕЦ“ ЕООД внедри в своята организационна структура и работни процеси международния стандарт за управление на качеството ISO 9001-2000, за което има издаден сертификат № 226775. Системата обхваща всички дейности на фирмата, което е гаранция за ефективната организация на работа и качеството на предлаганите услуги.

“СОД ЦАРЕВЕЦ“ ЕООД е компания изцяло ориентирана към клиентите и поставя на първо място нуждите и изискванията им. Работещите във фирмата хора са ключа към успеха затова “СОД ЦАРЕВЕЦ“ ЕООД се грижи за служителите си, като им осигурява приятелска работна среда, в която свободно могат да се изразяват и развиват самостоятелно и като част от екипа. Непрекъснатото подобряване е в основата на стратегията на “СОД ЦАРЕВЕЦ“ ЕООД и ръководи всички дейности и нововъведения на компанията. “СОД ЦАРЕВЕЦ“ ЕООД държи на честни и открити взаимоотношения със своите партньори, за да бъде съвместната работа освен изгодна и приятна.

Сигнално-охранителна дейност

повече

Пожароизвестителни системи

повече

Системи за видеонаблюдение

повече

GPS-проследяване

повече