Условия на сайта


По смисъла на настоящите Общи условия за ползване на сайта понятията са използвани със следното значение: "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което попада на сайта на фирма „СОД Царевец” ЕООД
"УСЛУГА" на сайта - достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта.

Съдържанието на този уеб сайт е със запазени авторски права, собственост на „СОД Царевец” ЕООД. Услугите на сайта включват всички текстове, снимки, търговски марки, фирмени лога и емблеми и са собственост на „СОД Царевец” ЕООД. Освен ако не е изрично посочено в юридически указания на друго място, се разрешава да преглеждате, копирате, отпечатвате и разпространявате всички документи, публикувани на сайта, при условие, че са за строго лична и некомерсиална употреба, само за информационни цели, и винаги се прави позоваване на „СОД Царевец” ЕООД като първоизточник.

Услугите, които сайтът предоставя, не включват събиране лична информация от потребителите. Ако предоставите лични данни, за да получите информация и материали от нас, като брошури и каталози, ние събираме и съхраняваме тази информация за целите на изпълнението на Вашата молба за информация. Събраната или съхранена информация служи единствено за използване от „СОД Царевец” ЕООД. Този сайт може да съдържа препратки към други сайтове. „СОД Царевец” ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност или практиките на такива сайтове.

„СОД Царевец” ЕООД не дава гаранции и не носи отговорност за никой друг уеб сайт, който можете да достигнете чрез този сайт. Потребителят носи отговорност да предприеме подходящи предпазни мерки и да се увери, че всичко , което е избрано от него не съдържа вируси, червеи, „Троянски кон” и други обекти с разрушителен характер. Информацията, съдържаща се в този сайт, може да бъде променяна по всяко време, без предварително известие или задължение.

„СОД Царевец” ЕООД не дава гаранции и не носи отговорност при случаи на злонамерени атаки на трети лица – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, кражба на данни и др.

<

Сигнално-охранителна дейност

повече

Пожароизвестителни системи

повече

Системи за видеонаблюдение

повече

GPS-проследяване

повече