Централен офис
гр. В. Търново, ул. “Ален мак” №6 вх. Б
Тел.: 062670144, GSM: 0877 134 410
e-mail: sod_tsarevets@mail.bg


Офис София
гр. София, ул. „Триадица“ 6, 1000 Център,
GSM: 0877 134 410
Офис Елена
гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 35
GSM: 0884 292 001


Сигнално-охранителна дейност

повече

Пожароизвестителни системи

повече

Системи за видеонаблюдение

повече

GPS-проследяване

повече