Системи за видеонаблюдениеПожароизвестяване


Системите за видеонаблюдение все по-бързо навлизат не само в бизнеса, но и в личния живот. Те вече са неделима част от осигуряването на сигурността на къщи, апартаменти, офиси, хотели, магазини, заведения, складове, пътища и др. Благодарение на видеонаблюдението може да се наблюдават охраняваните обекти денонощно, да се записват архиви за няколко месеца и, не на последно място, да се наблюдава камерите онлайн (през интернет).

Системата за видеонаблюдение не е само защита от кражби от външни лица, но също и от страна на клиенти и персонал, защита от в андализъм и др. В зависимост от целите и от типа на обекта се определят броя и типа камери, които ще се използват, както и разположението на камерите.

Изграждането на системи за видеонаблюдение е сложна задача, чието решение изисква подробно запознаване със спецификата на обекта, за който се изграждат, също така се изисква подробен анализ на всяка една стъпка от проектирането, съобразяване на характеристиките на всеки елемент с мястото, на което се монтира, проверяване дали всички компоненти са съвместими помежду си и т.н. В резултат на добре свършената работа е налице една стабилна система за видеонаблюдение, която е в състояние да поддържа стабилна защита на конкретния обект.

Една система за видеонаблюдение е изградена от следните елементи:

Аналогови видеокамери - преобразуват оптическия образ от обектива в променлив във времето електрически сигнал, който се модулира в зависимост от разположението на светлинната яркост н а обекта. Други електронни вериги в камерата произвеждат синхронизиращи импулси, така че променливият във времето видеосигнал да може да се изведе до монитор и записващо устройство.Цифрови видеокамери - разликата от аналоговите е , че в самата IP камера се съдържат и блокове за цифровизиране и компресиране на видеоинформацията. Използването на IP камери улеснява тяхното използване в комбинация с персонален компютър или сървър. Всяка цифрова камера разполага с уникален IP адрес и може да се свърже в глобалната мрежа.

Цифрово записващо устройство (DVR) е устройство, което записва в цифров вид информацията от определен брой камери, свързани към него. То може да съхранява информацията на харддиск, карти памет или други носители на информация, независимо дали те са част от устройството или са свързани с него. Устройството бива два вида: хардуерно и компютърно-базирано.

Мрежово записващо устройство (NVR ) е IP-базирано DVR устройство, което се свързва с локалната мрежа. Поради това, че тези устройства са IP-базирани, те могат да бъдат управлявани чрез локалната мрежа или отдалечено през интернет, което дава много голяма гъвкавост на системата за видеонаблюдение. Основната функция е едновременният запис и отдалечен достъп до видеопотока от IP камерите в реално време.

„СОД Царевец” ЕООД извършва цялостно проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение, програмиране и настройка на мрежови (NVR), цифрови записващи устройства (DVR), кепчър карти за настолни компютри и мрежови устройства, гаранционна и следгаранционна поддръжка. Предлагаме видеонаблюдение в реално време и преглед на записи през мобилни устройства (смартфони и таблети), лаптопи и настолни компютри с интернет свързаност от цял свят.

Сигнално-охранителна дейност

повече

Пожароизвестителни системи

повече

Системи за видеонаблюдение

повече

GPS-проследяване

повече