Сигнално-охранителна дейност
Сигнално-охранителна дейност"СОД Царевец" ЕООД притежава "Лиценз за извършване на частна охранителна дейност" с № 1120 от 28.02.2007 г. с предмет на дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частна охранителна дейност: Охрана на имуществото на физически и юридически лица.

"СОД Царевец" ЕООД притежава технология, която свежда до минимум възможността за манипулация и заглушаване на сигнала от охранявания обект и гарантира, че аларменият сигнал при настъпване на събитие от охранявания обект ще постъпи в контролния диспечерски пункт и на него ще има адекватна реакция от подвижните автопатрули. Същността на технологията е, че разпространението на алармения сигнал освен в радио ефира, може да се дублира по телефонна линия или GPRS.

"СОД Царевец" ЕООД притежава обща лицензия №217 и №220 от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), което позволява развиването на собствена интернет мрежа. Всеки абонат на "СОД Царевец" ЕООД може да получи интернет свързаност по безжична и по кабелна среда.

В охранявания обект освен централа, която позволява чрез радиотрансмитер аларменият сигнал да премине по радио ефира до контролния пункт, се изгражда интернет връзка и се инсталира IP модул със собствен идентификационен IP адрес, който незабавно се идентифицира от централния сървър. IP модулът не изисква компютър и е уникална разработка на ”СОД Царевец" ЕООД.

След предаване на обекта за централизирана охрана, системата следи за всяко едно събитие вътре в обекта и в съоръженията. През определен интервал от време се изпращат тестови съобщения за състоянието на съоръженията и тяхната работоспособност. Следят се мрежовото напрежение и напреженията на резервните източници. При неоторизиран достъп до помещенията сработват един или повече датчици, в зависимост от проникването - обемен инфрачервен, микровълнов, магнитен или акустичен датчик. След задействането следва реакция от страна на контролния панел, който излъчва криптиран сигнал в радиоефира. Едновременно с това се подава криптиран с висока степен на сигурност сигнал от IP модула, който изпраща e-mail към специализирания e-mail сървър. Допълнителна опция е свързването на втори трансмитер, предаващ на аварийна, различна от основната честота, което позволява дуплексен режим на работа в радиоефира.

Проектирането, монтажът и поддръжката се извършват от висококвалифицирани технически специалисти. Техническите специалисти дават оперативни дежурства за своевременно от страняване на техническите проблеми по охранителните системи. При отпадане на сигнал от обект задължително се извършва проверка и се организира физическа охрана на обекта до възстановяването на наблюдението от наша страна. Системите за сигурност са предназначен и за различни типове охранявани обекти:
офиси, магазини, вилни имоти, жилища, резиденции, представителства и служебни жилища; ,автосалони, автокъщи, сервизи, обществени учреждения, складови бази, хотели, ресторанти, банкови клонове и офиси и др.

Изграждането на цялостни технически решения е изцяло съобразено с нуждите и критериите на всеки клиент. След безплатен оглед на място се прави проект, който е индивидуален и съобразен с целите на клиента. Професионалният монтаж обезпечава и гарантира коректната работа на сигнално охранителната система. За банки, офиси, магазини и други фирмата предлага монтиране на различни видове паникбутони.

Сигнално-охранителна дейност

повече

Пожароизвестителни системи

повече

Системи за видеонаблюдение

повече

GPS-проследяване

повече